Higiena - znaczenie i definicja

artykuły medyczne kraków
Higiena (gr.
hygeinos - leczniczy) ? dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich. Higiena dzieli się na wiele dziedzin, zajmujących się poszczególnymi środowiskami życia i działalności ludzkiej: higiena osobista, szkolna, hodowli zwierząt, komunalna, społeczna, pracy oraz żywności i żywienia. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Higiena

Sterylizacja promienianiem - Wikipedia:

artykuły medyczne kraków
Promieniowanie UV Wyjaławianie polega na naświetlaniu materiału promieniowaniem ultrafioletowym.

Promieniowanie to zmienia strukturę kwasów nukleinowych, dlatego najsilniej działa na formy wegetatywne drobnoustrojów.

Używa się fal o długości 210?328 nm (najbardziej aktywne jest promieniowanie o długości fali 254 nm), emitowanych np.

przez lampy rtęciowe (niskociśnieniowa rura z kwarcu, wypełniona parami rtęci). Promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwe dla ludzi ? może powodować między innymi stany zapalne skóry i zapalenie spojówek. Promieniowanie ultrafioletowe nie przenika w głąb płynów i ciał stałych, jest absorbowane przez szkło i tworzywa sztuczne.
Dlatego też wyjaławia się w ten sposób na ogół tylko powietrze lub powierzchnię przedmiotów.

Jest to metoda pomocnicza. Promieniowanie jonizująceedytuj Sterylizacja promieniowaniem jonizującym przebiega zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, przez produkty radiolizy wody.

Źródłem tego promieniowania mogą być na przykład izotopy emitujące promieniowanie gamma ? zwykle używa się izotopu kobaltu 60Co.
Sterylizacja radiacyjna (radapertyzacja) może też być prowadzona z wykorzystaniem wiązki elektronów lub promieniowania X (wytwarzanego w procesie konwersji e/X), uzyskiwanych w elektrycznym źródle promieniowania jakim jest akcelerator elektronów234. Zwykle stosowaną dawką minimalna jest 25 kGy, dawniej stosowaną jednostką był (2,5 Mrad). Metodę tę stosuje się do wyjaławiania materiałów termolabilnych ? wyrobów medycznych jednorazowego użytku, produktów leczniczych, kosmetyków oraz materiałów transplantacyjnych. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sterylizacja_(mikrobiologia)#Sterylizacja_promieniowaniem

Wyposażenie sklepów z zaopatrzeniem medycznym

Sklepy z wyposażeniem medycznym oferują asortyment konieczny w wielu schorzeniach.

Co prawda, najchętniej i najczęściej kupowane artykuły to między innymi łóżka szpitalne czy wysoko wyspecjalizowane urządzenia takie, jak aparat do przeprowadzania badań usg, niezbędne w szpitalach i ośrodkach zdrowia, ale nie brakuje również drobnego sprzętu lekarskiego, który może stanowić nawet element domowej apteczki.

W większości sklepów z zaopatrzeniem medycznym znajdziemy bowiem różnego rodzaju i w różnych cenach inhalatory czy ciśnieniomierze, które przydadzą się każdemu.
Wiele urządzeń to sprzęty domowego użytku, jednak potrzebne przy bardzo rzadkich schorzeniach, jak na przykład holtery i tym podobne sprzęty medyczne. .