biologiczne oczyszczalnie ścieków

Zainteresowany tematem przydomowej oczyszczalni? Więcej dowiesz się tu:

Problem deficytu wody

Woda - najistotniejsza rzecz na świecie.
Bez wody nie byłoby życia na Ziemi.

Z perspektywy biochemii jest niezwykle interesującym obiektem badania, bo ma unikalne cechy.

Wszyscy niby wiemy, jak woda jest ważna, tylko czy nie zapominamy o tym w naszym codziennym życiu? Polska jest jest krajem deficytu wody.

Z powodu osuszania terenów podmokłych, wycinania drzew, nic jej nie kumuluje.

Stan jest katastrofalny - nasze wodne zasoby są bardzo niskie i porównywalne z zasobami Egiptu.

Ocieplanie szkół i przedszkoli

Szkoły i przedszkola są miejscami edukacji dzieci, dlatego warto dbać o to, by podopieczni mieli możliwość rozwijania się w godnych warunkach.
Ze względu na fakt, że szkoły i przedszkola mają ograniczone budżety, ustalone im przez władze samorządowe.
Dzięki projektom unijnym, udało się dokonać termomodernizacji, a więc dociepleń budynków i zamontowaniem specjalnych systemów, które pozwalają na skuteczniejszą gospodarkę cieplną.
Przed instalacją inteligentnych systemów termomodernizacyjnych, woźny lub osoby sprzątające zobowiązane były do pojawienia się w szkole czy przedszkolu wcześniej, by w niej nagrzać.

Jeśli jednak było zbyt zimno, ponieważ w nocy zapanowały znaczne mrozy, dzieci po prostu będą marzły.

Większość szkół nie może sobie bowiem pozwolić na ogrzewanie budynków przez pięć dni w tygodniu od rana do nocy.
Systemy termomodernizacyjne są nie tylko skokiem w nowoczesność, ale przede wszystkim możliwością ogromnych oszczędności, ponieważ istnieje możliwość ustawienia ich w taki sposób, by o ustalonej porze panowała wybrana temperatura, a nie przez okres całej nocy.

Dom energooszczędny - definicja

biologiczne oczyszczalnie ścieków
Dom niskoenergetyczny ? obiekt, który cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło.
Nazywany jest też domem energooszczędnym. Zapotrzebowanie na ciepło dla domu niskoenergetycznego kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/ (m??rok).
W przypadku budynku tradycyjnego wzniesionego zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość ta wynosi od 90 do 120 kWh/ (m??rok). Dom pasywny potrzebuje poniżej 15 kWh/ (m??rok). Obiekty wznoszone w standardzie domu niskoenergetycznego mają dobrą izolację przegród zewnętrznych i okna o niskim współczynniku przenikania ciepła.

Szczególną uwagę poświęca się miejscom, w których na skutek przerwania ciągłości izolacji cieplnej mogą tworzyć się tzw.

mostki termiczne.
Nie stosuje się w nich okien połaciowych. Stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku jest z reguły niższy niż w tradycyjnych obiektach. Pomieszczenia są tak usytuowane, by można było korzystać z energii słonecznej do ich dogrzewania i oświetlania (tzw.

ogrzewanie pasywne). Stosuje się wyłącznie wentylację mechaniczną z rekuperacją, aby wykorzystywać ciepło zawarte w powietrzu usuwanym na zewnątrz jako urządzenie dodatkowe stosuje się gruntową czerpnię powietrza.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_niskoenergetyczny.