Oprogramowanie takie jak niebawem staną się niezbędne dla dosłownie każdej placówki medycznej.

Dobrze jest już teraz wykupić odpowiednie programy, ale z jakiego powodu jest to konieczne. O tym w poście.

Zmiana na e-dokumentację

aplikacja dla lekarzy aplikacja dla lekarzyDokumentacja medyczna musi być prowadzona w każdym ośrodku opieki zdrowotnej.
Niebawem wejdą w życie przepisy dotyczące nowelizacji sposobu jej prowadzenia i przechowywania, a także udostępniania. Obecnie każdy pacjent ma swoją kartotekę w postaci teczki lub segregatora, gdzie zamieszczone są informacje o przebiegu leczenia, chorobach i wynikach badań. Ustawa przewiduje zmianę analogowej dokumentacji na jej elektroniczny odpowiednik, więc wszystkie ośrodki medyczne będą musiały zainwestować w programowanie do e-dokumentacji medycznej, które spełnia podane w ustawie normy i założenia.

E-dokumentacja w medycynie

Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej (która może występować zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1.

Przepisy te regulują również sposób wytwarzania, przechowywania i udostępniania tej dokumentacji.

Możliwość stosowania zamiennie dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej dopuszcza w/w rozporządzenie, co dodatkowo potwierdzone jest w art.

56 ust. 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna

Szpitalny system

Jak wyglądałby szpital bez dobrego systemu zarządzania kartotekami pacjentów? Można sobie tylko wyobrażać powstający w wyniku tego chaos.
Każdy pacjent chorujący na coś innego i otrzymujący złe leki, źle przeprowadzona diagnoza na podstawie błędnych danych innego pacjenta.
Tak chaos to dobre określenie dla takiego stanu rzeczy. Na szczęście wszystkie szpitale i przychodnie medyczne stosują niezawodne systemy katalogowania i przechowywania danych.
Co prawda większość z nich korzysta równolegle z systemu analogowego, czyli szafki na dokumenty, gdzie przechowywane są dane oraz systemów informatycznych, które stanowią dodatkowe miejsce w którym dane są przechowywane.

Jest to system, który działa już jakiś czas, ale niebawem zostanie zmieniony i szpitale będą musiały zacząć korzystać jedynie z systemu informatycznego..

Widok do druku:

aplikacja dla lekarzy