geodezja złotoryja

O geodezji leśnej w Wikipedii

Geodezja leśna wchodzi w skład geodezji, czyli nauki ustalającej metody wykonywania pomiarów na małych powierzchniach do 50 kilometrów kwadratowych z pominięciem wpływu kulistości Ziemi zwanej także geodezją niższą Wyniki tych pomiarów rozpatruje się w odniesieniu do płaszczyzny poziomej, umożliwiającej sporządzenie map terenu w płaskim układzie współrzędnych.
Mapa stanowi podstawę planowania w gospodarstwie leśnym oraz jest niezbędną pomocą w urządzaniu lasu Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodezja_leśna

Cytat z Wikipedii o pomiarach szczegółowych

geodezja złotoryja
Pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, wykonywane poprzez bezpośredni pomiar geodezyjny w terenie lub pośredni pomiar metodami fotogrametrycznymi obejmują: zakładanie, pomiar i obliczenia geodezyjnych osnów pomiarowych poziomych i wysokościowych, pomiar i opracowanie wyników pomiaru szczegółów sytuacyjnych, pomiary stanu struktury zagospodarowania terenu pomiary granic podziału administracyjnego, pomiary inwentaryzacyjne uzbrojenia terenu w urządzenia techniczne nadziemne, naziemne i podziemne, pomiary rzeźby terenu, czyli naturalnych i sztucznych form ukształtowania powierzchni terenu, pomiary uzupełniające, prowadzenie geodezyjnych systemów informatycznych w zakresie sytuacji terenowej, zagospodarowanie, ewidencji uzbrojenia terenu itp.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_geodezyjna

Pomiary drogowe wykonywane przez geodetów

Prace geodezyjne kojarzą się głównie z pracami drogowymi.
W czasie wykonywania takich prac geodeci dokonują najpierw wszystkich potrzebnych pomiarów, zgodnie z którymi można zrobić plany budowy nowych dróg.
Uczestniczą oni także w rysowaniu planów budowy dróg i czuwają nad tym, aby wszystkie wymiary takich dróg były zgodne z prawem.
Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko wówczas budowa nowych dróg będzie mogła zostać w pełni wykonana i zaakceptowana przez urzędników państwowych.
Jeżeli nie uzyska ona takiej akceptacji, to może zostać nie dopuszczona do użytku.
Wyznaczeni odgórnie geodeci sprawują także nadzór nad samą budową nowych dróg.
Uczestniczą oni w kolejnych etapach ich oddawania do użytku i decydują o ich dopuszczeniu do ruchu. .
Dodane: 26-12-2016 09:15

Tagi: usługi geodezja geodeta budownictwo złotoryja

Widok do druku:

geodezja złotoryja